Əfqan qadınları müharibədən əvvəl


Əfqanıstanda qadınlara səs hüququ Azərbaycan Demokratik Respublikasında olduğundan bir il sonra, yəni 1919-cu ildə verilib. 1950-ci ildə cinsi ayrıseçkilik aradan qaldırılıb, 1960-cı illərdə yeni konstitusiya isə cəmiyyətin həyatında qadınların rolunu daha da gücləndirib.

Lakin, 1979-cu ildə Sovet işğalı, radikal islamın baş qaldırması, Taliban hakimiyyəti və sonrakı müharibələr Əfqanıstanın qadın azadlıqları sahəsindəki uğurlarını bir neçə onillər geri atdıb. Məhəmməd Qəyuminin fotolarında 70-ci illərdə əfqan qadınlarının həyat tərzi əks olunur.

afghanistan before war
Kabul 70-ci illər

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s